TDK贴片高频电容C4532C0G2A683J250KA

TDK贴片高频电容C4532C0G2A683J250KA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用途 一般等级

车载用途时为 CGA8P2C0G2A683J250KA 。
特点 中耐压(100 to 630V)
系列 C4532 [EIA CC1812]

尺寸
长度(L) 4.50mm +/-0.40mm
宽度(W) 3.20mm +/-0.40mm
厚度(T) 2.50mm +/-0.30mm
端子宽度(B) 0.20mm Min.
端子间隔(G)
电气特性
电容 68nF +/-5%
额定电压 100Vdc
温度特性 C0G(0+/-30ppm/degC)
Q 1000 Min.
绝缘电阻 7352MΩ Min.
其他
焊接方法 回流
AEC Q200 No
包装形式 塑封编带 (180mm卷筒)
包装个数 500 Pcs Min.