TDK电容应用在电源整流后滤波

TDK电容应用在电源整流后滤波

TDK电容做整流后滤波

主要电压通常是400V-1KV 容量主要有103 223 333 473 

主要规格有:

1KV 103K 1206 X7R +-10%

630V 223K 1206 X7R +-10%

630V 333K 1206  X7R +-10%

630V 333K 1210 X7R +-10%

473K 630V 1206 X7T +-10%

473K 630V   1210  X7R  +-10%

X7R材质耐高温-55+125度

更多规格欢迎查询和索样~